Strategiimplementering

Jeg har valgt - og dermed fravalgt meget andet - ensidigt at fokusere på at hjælpe virksomheder og organisationer med at oversætte strategien lokalt. Det kunne fx være…

- At oversætte DR’s strategi lokalt til DR-Sporten (case)
Formidling af store sportsbegivenheder er naturligvis noget der optager mig personligt. Min involvering i DR Sportens strategiske beslutninger og planer 3 år før OL i London 2012 og ikke mindst eksekveringen i årene frem, var derfor noget særligt. DR-Sporten bankede TV2 på alle parametre 3 år senere. Sådan! 

- At oversætte Novos ambitioner lokalt til External Environment (case)
På et tidspunkt var jeg inddraget i hele planlægningen og eksekveringen i Novo Nordisk, i forbindelse med at de havde sat sig et ambitiøst mål om en absolut en markant reduktion af energi og affald i produktionen. Nu skulle ambitionen konkretiseres og eksekveres. 3-4 år senere modtog Novo Nordisk WHO's pris som den "reneste" medicinalvirksomhed i verden. Stærkt gået! 

- At oversætte Lundbecks strategi lokalt til Corporate Product Quality (case)
Ud af mange processer jeg har været involveret i, synes jeg, eksemplet med Lundbeck, som stod for at skulle skabe et langt mere effektivt kontrollaboratorium i deres farmaceutiske produktion, er meget illustrativt. Vi involverede alle. Vi lykkedes med på 3 år, at reducere gennemløbshastigheden (analysetiden) til en trediedel, samtidig med at vi reducerede omkostningerne med det tilsvarende.

I alle tre ovenstående eksempler var det fantastisk at se hvordan medarbejdere og ledere helt naturligt brænder mere igennem, tager ansvar og arbejder for at nå i mål, når de bliver involveret og får givet tillid af ledelsen til at deltage i tankerne, overvejelserne og planerne, samtidig med at arbejdsglæden forøges. Det lyder jo banalt, men det er ikke "bare" lige... 

Jeg har været så privilegeret at lede forandringsprocesser, styre workshops og bistå ledere og medarbejdere i at få tingene til at ske i en lang årrække. Jeg har været involveret i oversættelser af strategier fra individniveau og helt op til at bistå store virksomheder i hele deres opgave med at få tingene til at ske. Mit udgangspunkt er oversættelse af strategien gennem involvering, ejerskab og mening med ideen om:

  • at hvis vi ikke selv sætter ord på fremtiden, så er der nok nogen andre der gør det (og det er ikke så rart)
  • at hvis VI ikke kan sætte ord på fremtiden, hvem skal så ku’ ku?
  • at i stedet for at du som leder selv sidder og bøvler med det, så involver dine dygtige medarbejdere.

Niels Laulund Stående