Strategiimplementering

Jeg har valgt - og dermed fravalgt meget andet - ensidigt at fokusere på at hjælpe virksomheder og organisationer med at oversætte strategien lokalt. Det kunne fx være…

- At oversætte DR’s strategi lokalt til DR-Sporten (case)
Formidling af store sportsbegivenheder er naturligvis noget der optager mig personligt. Min involvering i DR Sportens forberedelse 3 år før OL i London, 2012 var derfor noget særligt. De bankede TV2 på alle parametre 3 år senere.

- At oversætte Novos ambitioner lokalt til External Environment (case)
På et tidspunkt var jeg inddraget i optakten til en proces hos Novo Nordisk. Virksomheden havde sat sig et ambitiøst mål om en absolut reduktion af deres CO2 udledning med 10%. Nu skulle den konkretiseres og eksekveres. 3-4 år senere modtog Novo Nordisk WHO's pris som den "reneste" medicinalvirksomhed i verden. 

- At oversætte Lundbecks strategi lokalt til Corporate Product Quality (case)
Ud af mange processer jeg har været involveret i, synes jeg, eksemplet med Lundbeck, som stod for at skulle skabe et langt mere effektivt kontrollaboratorium i deres farmaceutiske produktion, er meget illustrativt. Vi involverede alle. Vi lykkedes med, på 3 år, at reducere gennemløbshastigheden (analysetiden) med en trediedel, samtidig med at vi reducerede cost'en. 

Jeg har været så privilegeret at lede forandringsprocesser, styre workshops og bistå ledere og medarbejdere i at få tingene til at ske. Jeg har været involveret i oversættelser af strategier fra individniveau og helt op til at bistå større virksomheder i hele deres opgave med at få tingene til at ske. Mit udgangspunkt er oversættelse af strategien gennem involvering, ejerskab og mening med ideen om:

  • at hvis vi ikke selv sætter ord på fremtiden, så er der nok nogen andre der gør det (og det er ikke så rart)
  • at hvis VI ikke kan sætte ord på fremtiden, hvem skal så ku’ ku?
  • at i stedet for at du som leder selv sidder og bøvler med det, så involver dine dygtige medarbejdere.

Niels Laulund Stående